Trang chủ»Tuyển dụng»Chính sách nhân sự

Tuyển dụng

Chính sách nhân sự

1. Chiến lược nhân sự:
- Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian.
- Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của Tập đoàn

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực:
- Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt.
- Xây dựng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được quá trình phát triển kinh doanh sản xuất ô tô của công ty và tham gia ngành công nghiệp ô tô đất nước.
- Thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, nhằm tạo môi trường tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nội bộ và đội ngũ kế thừa, đồng thời tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực từ bên ngoài và các chuyên gia nước ngoài có khả năng huấn luyện, đào tạo.
- Nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và đảm bảo tính toàn vẹn giá trí cốt lõi mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

3. Chính sách tuyển dụng:
- Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
- Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.
- Tập trung tăng cường hỗ trợ nguồn nhân lực cho Khu liên hợp Chu Lai.
- Thu hút nguồn nhân lực cấp cao và chuyên viên được đào tạo từ nước ngoài.

4. Chính sách đào tạo:
- Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nhân lực.
- Áp dụng chương trình đào tạo đa dạng: hội nhập, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, công nghệ mới..., nội bộ hoặc bên ngoài.
- Chú trọng huấn luyện đào tạo qua công việc: Cấp trên đào tạo cấp dưới, chuyên viên cấp cao / thợ bậc cao đào tạo cấp thấp hơn.
- Luân chuyển nguồn nhân lực để đào tạo qua công việc thực tế.

5. Chính sách quản lý và phát triển nhân lực:
- Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, chế độ, chính sách của công ty.
- Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh dựa trên cơ sở phát triển các đoàn thể phù hợp văn hóa công ty.
- Quản lý nguồn nhân lực từ các đơn vị đầu mối, phân cấp chặt chẽ và có trách nhiệm.
- Mô tả công việc, quy định trách nhiệm và quyền hạn đến từng chức danh.
- Đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của mỗi cá nhân

6. Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi:
- Đảm bảo thu nhập của CBCNV cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm.
- Lương thu nhập bao gồm lương cơ bản và các loại phụ cấp lương tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động.
- Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.
- Chế độ khen thưởng định kỳ giữa năm và cuối năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Chế độ khen thưởng đột xuất theo thành tích cá nhân, tập thể.

  • Gửi bạn bè
  • In
VP chính: Khu đô thị mới Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, Tel: +84 33 3847 043 - Fax: +84 33 3844 498
CN tại TP. HCM: Phòng 8, lầu 6, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: +84 8 3999 0082 - Fax: +84 8 3999 0088
CN tại Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Syrena, 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Tel: +84 4 3719 7214 - Fax: +84 4 3719 7215
Copyright © 2012 Bim Foods. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam